Blog

Kaj je team building?

V spodnjem prispevku si lahko preberete kaj je team building in predvsem kako vam lahko ta pomaga, da svoje time (skupine) razvijate in usposabljate za dosego najrazličnejših namenov.

Kaj je team buildingSeveda pa je pri vsakem razvoju tima pomembna njegova velikost in pa vloge, ki jih v timih imajo posamenzi udeleženci.

Kaj je team building?

Team building izhaja iz angleških besed team in building, ki pomenita ekipo in gradnjo. Dobesedno prevod besede team building je zato gradnja ekip. Nekateri besedo team buidling pišejo tudi kot besedo timbilding in pa tudi skupaj, namesto narazen (teambuilidng).

Za uspešno gradnjo ekip je ključno najprej zavedanje kaj točno sploh gradnja ekipe pomeni. V največ primerih gradnja ekipe pomeni razvoj in usposabljanje tima (zaposlenih, športnih ekip, interesnih skupnosti, društev,ipd…), so pa ključne sestavine vrhunske gradnje ekip učinkovita in uspešna komunikacija, koordinacija med udeleženci in organizatorji, natančno definirani cilji posameznega dogodka za gradnjo ekip in spremljanje ter merjenje rezultatov team buildinga.

Organizacija tima za doseganje boljših poslovnih rezultatov je zato ključna saj je vsako poslovno okolje dinamično in precej kompleksno, pogosto pa je za optimalno delovanje tima potrebno določiti tudi ustrezno velikost ekipe. Strokovnjaki so danes ocenili, da je najbolj optimalna velikost tima, za dosego nekih skupnih poslovnih ali športnih ciljev, med 5 in 12 člani, nekatere študije pa dokazujejo, da je najbolj optimalna številka udeležencev tima, število 8 (1).

Gradnja skupin je proces preoblikovanja skupine posameznih zaposlenih v kohezivno skupino, skupino ljudi, ki se organizira za medsebojno sodelovanje in sodelovanje, da zadovolji potrebe svojih strank, tako da uresniči svoj namen in cilje.

Team building lahko vključuje dnevno interakcijo, ki jo zaposleni izvajajo, ko sodelujejo pri izpolnjevanju zahtev svojih nalog na delovnih mestih. Lahko vključuje tudi strukturirane dejavnosti in vaje, ki jih lahko vodijo in ali izvajajo zaposleni.

Ali pa se z ustreznim proračunom in cilji menedžerji lahko dogovorijo za olajšanje organizacije team building dogodka z zunanjim virom.

Oznake besed: kaj je team building