4 SEO vsebine, ki jih optimizatorji spletnih strani, spregledajo [so pa noro učinkovite]

Vsebinski ustvarjalci, katerih naloga je tudi spletna optimizacija letnih strani, zelo pogosto svoje vsebinsko ustvarjanje in SEO optimizacijo, “zaključijo” na stopnji pisanja blog zapisov, ki so bolj ali manj posrečeno spisani za najdene ključne besede. Pogosto, precej SEO blogerjev, na tej točki ostaja leta in leta, blog zapisi pa ostajajo njihova glavna SEO taktika (ki jim prinaša ali pa tudi ne, obiskovalce na spletno stran) .

Po eni od marketinških raziskav (vir 1 – Blog SEO), cca. 68% blogerjev za svojo taktiko pridobivanja obiskovalcev na spletne strani, uporablja bloganje:

seo vsebine

Za pridobivanje obiskovalcev na spletno stran, iz vidika ustreznosti vsebin, ne obstaja samo bloganje, temveč še nekatere druge vrste vsebin, ki prav tako prinašajo nove obiskovalce (in imajo SEO pozitivne učinke).

Bolj kot pripravljate za svoje spletne strani, različne vrste spletnih vsebin, bolj si lahko obetate, da bo vaše spletne strani, obiskovala širša množica interesentov. In ne samo tisti, ki načeloma radi berejo bloge.

Katere so te vrste SEO spletnih vsebin:

NAMIG: Podrobno so vse vrste SEO vsebin (ne oblike), opisane in prikazane v članku SEO vsebine, ki najbolj pomagajo pri optimizaciji spletnih strani.

Stats SEO vsebine za pridobivanje povratnih povezav

Stats page je vrsta SEO vsebine, ki jo namensko pripravite zato, da vaša spletna stran, postane vir informacij in podatkov, drugim spletnim stranem. V očeh učinkovite optimizacije spletnih strani, so stats pages, ena od najboljših vrst SEO vsebin, ki pomagajo pridobivati t.i. povratne povezave.

Ker Stats SEO vsebine pogosto niso tako zanimive za širši krog uporabnikov Googla, ki dosti SEO piscev spletnih vsebin, spregleda oz. ne vnovčuje. Sicer pa je z njimi pravzaprav enostavno nagovarjati ciljno publiko.

Kljub temu, da statistični podatki o posamezni panogi zanimajo ozek krog interesentov, to ne pomeni, da se ne splača pripraviti stats SEO vsebine. To lahko, s pomočjo targetiranega/plačanega oglaševanja, reklamirate na družabnih omrežjih in s tem, s časom pridobivate povratne povezave.

Na povezavi (vir 2 – https://ahrefs.com/blog/seo-statistics/) je ob strani njihove Stats SEO vsebine, celo prikazan rezultat, koliko povratnih povezav, spletna vsebina, dosega.

Po eni od marketinških raziskav, so namenske spletne vsebine, kamor sodijo tudi Stats SEO vsebine, v 43% zelo učinkovite za namene, za katere so pripravljene (vir 3 – How Effective Are Dedicated Landing Pages? [New Data])

seo vsebine ucinkovitost

NAMIG: Načrtujte Stats SEO vsebine podobne spletnim vsebinam, ki ponujajo, da obiskovalci po vsebini, “potujejo” po korakih. S tem bistveno izboljšate uporabnost vsebin, saj obiskovalci spremljajo samo tisti del vsebine, ki je v določenem trenutku, zanje najbolj pomemben. Vrhunsko, po korakih izdelano spletno vsebino, najdete na povezavi osebno finančno svetovanje TriglavSkladi.si.

Round up vsebine

Round up vsebine so SEO vsebine, ki so namensko pripravljene zato, da povečujejo doseg objav teh vsebin, na družabnih omrežjih.

Logika round up vsebin je v tem, da pri nastajanju teh vsebin, sodeluje več avtorjev (infuencerjev, strokovnjakov, itd…), npr. preko postavljenih jim vprašanj v povezavi z določeno tematiko, ta SEO vsebina pa se nato deli po družabnem omrežju.

Če so udeleženci vsebine v objavi na družabnem omrežju označeni/tagani, bodo seveda to objavo delili med svoja omrežja in doseg takšne objave, naraste (v primerjavi s klasičnimi objavami, kar za nekaj 100 krat).

Primer slovenske round up SEO vsebine, poglejte na strani Izkušnje blogerjev v Sloveniji.

NAMIG: Ko se lotite načrtovanja SEO kampanj in že v fazi, ko šele pripravljate SEO strategijo, razmislite o tem s kakšnimi vrstami SEO vsebin, ste najmočnejši. SEO strategije se zastavljajo na vaših adutih, ne pomankljivostih in šibkostih. Več: Seo strategije – primeri.

Bonus: kako round up SEO vsebine vnovčiti v panogi, v kateri se prodajajo vzmetnice

Recimo, da ste spletni ponudnik, ki prodaja vzmetnice. V Sloveniji je tak ponudnik, spletna trgovina Pohistvo123.si, na povezavi.

Round up SEO vsebino bi uporabili tako, da bi ostale ponudnike vzmetnic, preprosto intervjuvali npr. z vprašanji o tem katere vzmetnice priporočajo, katere so kakovostne vzmetnice za koga, itd… To round up SEO vsebino bi nato promovirali na družabnih omrežjih.

Res, da bi najbrž nekaj bralcev in obiskovalcev vsebine, preverilo vse intervjuvane ponudnike ali vsaj nekaj izmed njih (ne pa samo vas), a vse skupaj bi počeli na VAŠI spletni strani. Kjer lahko uporabite (tudi naknadno) dodatne marketinške trike, da jih povabite v svojo trgovino vzmetnic.

Intervjuji

Intervjuji so SEO vsebina, ki deluje po podobnem principu kot round up vsebina, le, da targetira na enega intervjuvanca/vplivneža/strokovnjaka, na določenem področju.

Intervju kot SEO vsebina ima dodano vrednost, zraven večje deljenosti vsebine po družabnih omrežjih, tudi v tem, da se takšna vsebina, pojavi visoko v iskalniku Googlu, tudi za ključno besedo intervjuvanca. V kolikor je intervjuvanec znana blagovna znamka na Googlu, ima to za posledico, tudi veliko število prejetih obiskovalcev iz Googla, ne samo iz družabnih omrežij.

Bonus: Kako bi lahko npr. bonitetna hiša, na svoji spletni strani, vnovčila intervju SEO vsebine

Recimo, da je na vaši spletni strani predstavljena bonitetna hiša (npr. nekaj podobnega kot na povezavi).

Bonitetna hiša skrbi za to, da različnim interesentom (podjetnikom) omogoča vpogled ali izračun najrazličnejših bonitet podjetij. To pomeni, da ima v svoji bazi ogromno podjetij in podjetnikov.

Enostavna pot do večje prepoznavnosti bonitetne hiše je, s pomočjo intervju SEO vsebine, preprosto ta, da te podjetnike, intervjuva. In pogovore z njimi, objavlja na družabnih omrežjih. V svojih objavah, boniteta hiša, svoje intervjuvance, označi in s tem začne na sistemski način graditi večanje dosega svojih spletnih strani.

Review SEO vsebine

Review pages so SEO vsebine, ki so namenjene v prvi vrsti primerjavam produktov, storitev, opisom posameznih produktov in storitev, ipd…

Influencerjem in drugim blogerjem, ki že imajo nek renome pri obiskanosti svojih spletnih strani, se pošljejo izdelki v review in ti, v zameno za plačilo (ali drugo, predstavijo produkt ali storitev svojim sledilcem in publiki.

Review SEO vsebine so iz vidika optimizacije spletnih strani, dodana vrednost, v kolikor so optimizirane za ključne besede, ki targetirajo na tiste uporabnike Googla, ki jih zanimajo primerjave, izkušnje pri rabi, mnenja, ipd…

Bonus: Kako bi lahko review SEO vsebine za svoj nastop, vnovčila spletna trgovina na Hrvaškem (v kateri se prodaja odječa za trudnice)

Recimo, da ste spletna trgovina, ki deluje na Hrvaškem, preko Googla pa želite prodajati “odječu za trudnice”.

Review SEO vsebine bi vaša trgovina lahko pripravila za npr. naslednje ključne besede:

  • najbolja odjeća za trudnice
  • jeftina odjeća za trudnice
  • odjeća za trudnice online
  • itd….

To SEO taktiko, vrhunsko na Hrvaškem trgu, uporablja odjeća za trudnice Bambini.

Dodatne informacije:

seo vsebine citat

Viri:

1 – Blog SEO
2 – Ahrefs – 63 SEO Statistics for 2020
3 – How Effective Are Dedicated Landing Pages? [New Data]