Kdaj potrebujemo sodne prevode?

Za lažji odgovor na vprašanje ali potrebujemo sodni prevod nekega dokumenta ali ne, si moramo najprej odgovoriti na vprašanje, kaj sodni prevod sploh je.

kdaj potrebujemo sodne prevodeSodni prevodi, pravimo jim tudi uradni prevodi, sodijo med prav posebno vrsto prevajanja, za katerega so zadolženi točno določeni sodni prevajalci. Le ti imajo opravljen jezikoslovni izpit (gre za izpit sodnega tolmača, obenem pa so uradno priznani in zapriseženi pri ministrstvu za pravosodje (1).

Sodno overjene prevode, tako imenovane sodne prevode potrebujemo za ranjrazličnejše uradne dokumente, sicer pa največkrat sodno tolmačenje potrebujemo za certificiranje različnih dokumentov, prevode delovnih dovoljenj, finančna poročila in potrdila in bilance, ostale vrste potrdil in pa tudi izpise iz osdnih registrov.

Pri sodnem prevajanju je ključno, da razumemo iz česa je sodni prevod sestavljen, saj mora le ta vključevati tako besedilo v izvirniku, kot tudi prevod v ciljni, izbran jezik.

Kdaj potrebujemo sodne prevode?

Za razliko od klasičnega, pisnega aliu imenovanega tudi prostega prevajanja, je sodni prevod uraden dokument, ki ga lahko pravno formalno uporabljamo tudi v tujini, saj vključuje tudi žig in izjavo sodnega tolmača, da je prevod natančen in, da se prevedeno besedilo v popolnosti ujema z izvirnikom.

Medtem, ko je dokumente prostega prevajanja mogoče dobiti tudi v preprosti elektronski obliki, sodne prevode vedno prejmemo tudi v fizični obliki.

Pogosto se stranke, ki se zanimajo za sodno prevajanje, sprašujejo ali je za njihov dokument, potreben sodni prevod ali prosto prevajanje, pri čemer veljata za najboljšo prakso predvsem dva nasveta:

pri osebi oz. organizaciji, ki zahteva prevod določenega dokumenta ali besedila, se (pisno) pozanimajte ali je za prevod zahtevanega dokumenta potrebno imeti sodni prevod ali je dovolj prosti prevod

hkrati pa vedite, da je največkrat v primerih uradnih aktivnosti (registracija podjetja v tujini, ureditev državljanstva zase ali svojo družino in družinske člane in partnerje, ureditev delovnih dovoljenj in viz, vpisi na študij v tujini, izkaz finančnih in poslovnih rezultatov podjetja v primeru zanimanja ali prodaje ali širjenja podjetja v tujino, največkrat potreben uraden sodni prevod in prosto prevajanje ne zadošča.

Kako poteka sodno prevajanje?

Uradno sodno prevajanje zahteva natančno analizo dokumenta, uradno naročilo sodnega prevoda, izvedbo prevoda s strani sodnega tolmača, preverjanje in vezava prevoda z izvirnikom ter oddaja sodnega predvoda v fizični obliki. Celovite informacije o postopku sodnega prevanja, boste našli na povezavi spletne strani Jezikovna Agencija – sodni prevodi.

Besedišče: kdaj potrebujemo sodne prevode